PNJ

Teknik Mesin

politeknik negeri jakarta


Perpustakaan


Perpustakaan Jurusan Mesin mempunyai koleksi buku kurang lebih 1300 buku.

Perpustakaan Pusat PNJ